Regelement wedstrijden en mededelingen

 

Bij wedstrijden is men verplicht te wegen als men hiervoor is aan gewezen, dit dient met tenminste twee personen te gebeuren, alle gevangen vis tellen alleen mee als er geen gesloten tijd voor geld, bij einde wedstrijd onmiddellijk lijn uit water draaien , bij onweer of andere omstandigheden, beslist de wedstrijdcommissie, over stoppen, is de wedstrijd over de helft van de vistijd, geldt deze als eind uitslag, als er niet meer begonnen kan worden.

Parkeren aan de noordzijde Driehoek is verboden, Parkeren op de weg naar de ROSWAARD geldt ook een parkeer verbod. In het binnen water zijn boten en andere varianten verboden. Nachtvissen in binnenwater verboden.