bestuur

voorzitter Bart Claassen. vice-voorzitter/leden admin/ Geert Claassen .penningmeester /wedstrijd commssie Geert Wissing. Materiaal /Waterbeheer/wedstrijd comissie Henry Lichtenberg.

Commissie leden Jan van Beek ,Chr en Roy van Moerkerk