Bestuur en commissies

 

Bestuur lotus Vulgaris
Bart Claassen: voorzitter
Geert Wissing: penningmeester
Geert Claassen:    vice voorzitter. ledenadministratie
mobiel 0622334276 info:  g.claassen4@kpnplanet.nl

Henry Lichtenberg: commissaris.

Wedstrijd commiss
Chris van Moerkerk
Geert Wissing
Bart Claassen
Commissies: algemene zaken
Jan van Beek
Roy van Moerkerk
Mart Verhoeven