Reglement wedstrijden

 • Bij wedstrijden is men verplicht te wegen als men hiervoor is aangewezen
 • dit dient met tenminste twee personen te gebeuren
 • Bij onweer beslist de wedstrijdcommissie over stoppen wedstrijd
 • dit wordt aangegeven met signaal of anderszins
 • het is verboden voor het beginsignaal te voeren
 • peilen mag wel voor de wedstrijd
 • het is ten strengste verboden door heelgras te lopen
 • bij eindsignaal hengel met lijn onmiddellijk uit water halen
 • alle vis behalve volgens bij de wet bepaalde gesloten tijden tellen
 • ┬ávan 1 maart tot laatste zaterdag van mei snoek
 • 1 april t/m 31 mei barbeel kopvoorn en winde
 • van 1 april tot de laatste zaterdag in mei snoekbaars en baars
 • 1 januari t/m 31 december meerval,serpeling, sneep, graskarper
 • alle soorten exotische grondels of wel genoemd donderpadjes
 • in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijd comm