zaterdag 4 juli

4 juli vissen voormalige Koningen om de Keizer titel,maar ook nu gelden de richtlijnen van het protocol zoals die is opgesteld, de huldiging van de Winnaars zal medio oktober in het clubhuis plaats vinden 

huidige Koning

stropen

onlangs zijn vissers [stropers] op heterdaad betrapt die niet in het bezit waren lidmaatschap kaart Lotus Vulgaris in de vroege nacht werden zij betrapt door Boa Janssen aan de oever van het Pannerdensch kanaal. zij waren in het bezit van o.a ondermaatse snoekbaars en paling, de boete hiervoor kan oplopen naar 400 euro

  • met één of twee hengels € 140,-
  • met één peur € 210,-
  • met meer dan twee hengels € 320,-
  • dit zijn enkele boete bedragen

oefenen

We gaan beginnen met oefenen of we nog een visje kunnen verschalken, en wel op 21 juni de volgende oefensessies lopen volgens schema zoals aangegeven op de site,neem goede nota van het protocol zodat we allen gezond aan de waterkant kunnen blijven vertoeven,het bestuur wenst alle deelnemers succes.

bijeenkomst nabij Steenfabriek, krib C

controleur

oproep aan leden die een controle pas willen,dien dan binnenkort een recente pasfoto in, doe die in een enveloppe met naam en deponeer die in de postbus van een der bestuurders.

RABOBANKFONDS

ONLANGS HEBBEN WE EEN VERZOEK INGEDIEND BIJ HET RABOBANK FONDS VOOR DE AANSCHAF NIEUWE JEUGDHENGELTJES DIE WE ONDER ANDERE BESCHIKBAAR STELLEN TIJDENS DE KINDERDORP WEEK, BLIJ VERRAST IS ONS VERZOEK GEHONOREERD EN KUNNEN WE EEN DERTIGTAL NIEUWE AANSCHAFFEN, Namens Bestuur en (Jeugd)leden dank voor deze bijdrage

minimarathon

ook deze tweede koppelwedstrijd was weer een mooi wedstrijdje al moet je door loting wel geluk hebben met je vismaat,maar vooropstond bij een ieder gewoon lekker vissen, maar ja als je koppel Mart Vehoeven Roy van Moerkerk heb, die waren dan ook de winnaars

schaftijd

Roswaard

Nogmaals wil het bestuur ieder lid van onze vereniging er op attenderen dat de toegangsweg ten alle tijden vrij moet blijven,dus geen voertuigen parkeren, alleen uit en inladen van visspullen zonder hinder te veroorzaken.