AGV

Algemene verordening gegevensbescherming AVG

Welke gegevens worden van een lid bewaard

naam,adres,woonplaats, e mailadres,

geslacht,geboortedatum,nationaliteit

lidnummer, bankrekening

de gegevens die worden bewaard hebben we nodig voor ledenadministratie en aanmaken lidmaatschapskaarten,en om leden te kunnen bereiken.

de ledenadministratie staat bij een der bestuurders op de PC die beveiligd is met wachtwoorden

bestuur gebruikt voornaam en achternaam eventueel met foto personen om uitslagen op website en kranten te publiceren.

leden hebben hiervoor op de jaarvergadering toestemming verleend, zij die alsnog bezwaar maken melden dit aan het bestuur.

tevens kan ieder lid schriftelijk een verzoek indienen om na te vragen wat er opgeslagen wordt.

op iedere jaarvergadering is de AGV een agendapunt

gegevens worden na beëindiging lidmaatschap op een redelijke termijn verwijderd