boete bedragen

 dus dat je goed voorbereid op pad gaat en je aan de geldende wet- en regelgeving houdt. Zo voorkom je een van de onderstaande boetes:

 • Geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels: €160,-
 • Geen schriftelijke toestemming met meer dan twee hengels: €370,-
 • Niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming: €110,-
 • Niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst: €110,-
 • Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet met één of twee hengels: €320,-
 • Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet met meer dan twee hengels: Officier van Justitie bepaald het sanctiebedrag.
 • In de gesloten tijd vissen met verboden aas: €110,-
 • Nachtvissen op plekken waar dit niet mag: €110,-
 • Vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage: €160 ,-
 • Vistuig voorhanden hebben terwijl vistuig op dat moment verboden is: €110,-
 • 1 of 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming: €110,-
 • Meer dan twee hengels voorhanden hebben zonder toestemming: €160,-
 • Ander toegestaan vistuig voorhanden hebben terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen: €320,-
 • Vissen met een levende aasvis: €450,-
 • Ondermaatse vis voorhanden hebben: €160,-
 • Vis voorhanden hebben waarvoor een gesloten tijd van kracht is: €160 ,-

Behalve de aan de binnenvisserij gerelateerde boetebedragen hierboven, gelden voor meer algemene overtredingen zoals die hieronder staan vermeld de volgende sancties:

 • Valse persoonsgegevens opgeven: €450,-
 • Niet op eerste vordering tonen ID bewijs: €110,-
 • Verboden toegang voor onbevoegden: €110,-
 • Handelen in strijd met toegangsbepaling: €110,-
 • Hinder of overlast veroorzaken voor omwonenden: €160,-
 • Afval achterlaten in openbare ruimte: €160,-
 • Wildplassen of -poepen: €160,-
 • In de openlucht vuur stoken: €320,-
 • Wildkamperen: €160,-
 • Gesloten tijd zie onderstaand