Keizer 2023

Tijdens de wedstrijd waren er meerdere voormalige Koningen die streden om de titel van Keizer. Mart Verhoeven wist uiteindelijk te winnen met een gewicht van ongeveer acht kilo. Terwijl de deelnemers en toeschouwers gezellig samenkwamen, werd Verhoeven alvast gefeliciteerd met een bloemetje dat werd uitgereikt door bestuurslid Lichtenberg.

Op de tweede plaats eindigde Michon Plönis, gevolgd door Chr v Moerkerk op de derde plaats. Het was een spannende wedstrijd waarin de voormalige Koningen hun krachten met elkaar meten om te bepalen wie de nieuwe Keizer zou worden. Uiteindelijk was het Verhoeven die trots de titel in ontvangst mocht nemen.

boete bedragen 2023

Geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels: € 150,-
• Geen schriftelijke toestemming met meer dan 2 hengels: € 330,-
• Niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming: € 100,-
• Niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst: € 100,-
• Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet: € 300,-
• In de gesloten tijd vissen met verboden aas: € 100,-
• Nachtvissen op plekken waar dit niet mag: € 100,-
• Vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage: € 150,-
• Vistuig voorhanden hebben terwijl vistuig op dat moment verboden is: € 100,-
• 1 of 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming: € 100,-
• Meer dan 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming: € 100,-
• Ander toegestaan vistuig voorhanden hebben terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen: € 300,-
• Vissen met een levende aasvis: € 410,-
• Ondermaatse vis voorhanden hebben: € 150,-
• Vis voorhanden hebben waarvoor een gesloten tijd van kracht is: € 150,-

Behalve de aan de binnenvisserij gerelateerde boetebedragen hierboven, gelden voor meer algemene overtredingen zoals die hieronder staan vermeld de volgende sancties:

• Valse persoonsgegevens opgeven: € 410,-
• Niet op eerste vordering tonen ID bewijs: € 100,-
• Verboden toegang voor onbevoegden: € 100,-
• Handelen in strijd met toegangsbepaling: € 100,-
• Hinder of overlast veroorzaken voor omwonenden: € 150,-

Locatie Loten

Met ingang van het nieuwe seizoen is de loting wedstrijden op sportpark De Vijzel clubhuis vv GVA Vijzelpad 11 6686 BV Doornenburg. PARKEREN tegenover tennisbanen

Na de wedstrijden kan men de uitslag vernemen bij Camping De Waay

gesloten tijd

Hieronder vindt je een lijst van de vissen met de tijd waarin ze ‘gesloten’ zijn:
Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei. Op 28 mei 2022 mag je dus weer gericht op snoek vissen. (IJsselmeer 16 maart t/m 30 juni)
Snoekbaars en baars: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei. Op 28 mei 2022 mag je dus weer gericht op snoekbaars vissen. (IJsselmeer t/m 31 mei)
Barbeel, kopvoorn en winde: van 1 april t/m 31 mei.
Beekforel: van 1 oktober t/m 31 maart.
Rivierprik: van 1 november t/m 31 januari én van 1 maart t/m 30 april.
Elf, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm: deze vissen zijn het hele jaar gesloten en moet je direct terugzetten.