Welkom

Met deze site willen we een bindende factor zijn voor onze leden,en belangstellenden

we zullen proberen het club gebeuren te presenteren in alle gelederen

en wensen een ieder veel  genoegen bij het bezoeken van onze website